Про нас

“Українська мережа освіти дорослих та розвитку інновацій “ (Мережа розвитку / UNAEDI) є неприбутковою організацією.

Рік заснування – 2010

Місія: Cтворення сприятливого середовища для концентрації інтелектуального капіталу, здатного генерувати інновації, сприяння розвитку новітніх стратегій в сферах досліджень, експертизи, освіти дорослих, захист та представництво законних інтересів суб’єктів дослідницької, експертної та освітньої діяльності.

Географія діяльності: Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Луганська, Київська області, вся Україна.

Організація здійснює наступну діяльність:

1) Розвиває потенціал недержавних, державних та комерційних організацій шляхом навчання та залучення засновників та членів недержавних організацій до розробки програм, проектів і проведення досліджень.

2) Розробка та впровадження: гуманітарних проектів; проектів розвитку засобів масової інформації та територіальних громад; проектів з охорони здоров’я, материнства та дитинства; екологічних та ґендерних програм; програм у сфері туризму, освіти дорослих та культури.

3) Сприяння розвитку молодіжних та наукових обмінів та туристичної справи в співробітництві з іншими організаціями та установами.

4) Створює соціальні віртуальні мережі професійних тренерів та експертів, які займаються діяльністю, пов’язаною з статутною діяльністю організації.

5) Здійснює співробітництво з міжнародними організаціями, сприяє імплементації міжнародних норм у сфері розвитку освіти в цілому, зокрема – дорослих, а також інших сферах, пов’язаних з діяльністю організації, у національне законодавство України.

6) Надає консультаційну, інформаційну, освітню і технічну допомогу фізичним та юридичним особам

7) Надає методичну, інформаційну, організаційну та іншу підтримку суб’єктами дослідницької, експертної та освітньої діяльності, представникам засобів масової інформації, а також іншим організаціям та особам, що беруть участь у програмах і проектах, пов’язаних з метою Організації

8) Створює інформаційно-довідковий банк даних тренерів та експертів

9) Організовує конференції-дискусії експертів з використанням Інтернет-технологій за участю експертів автономних організацій, розташованих в Україні та за її межами.

10) Засновує інформаційно-навчальні центри, бібліотеки, впроваджує тренінги для тренерів, організовує курси з різноманітних дисциплін, мовні курси, курси з економічних знань, сільськогосподарські курси, школи народних майстрів та ремесел, школи менеджменту, тощо у відповідності з чинним законодавством.

11) Сприяє розвитку соціального підприємництва, організовує та впроваджує консультаційну, освітню та технічну підтримку неприбуткових організацій з питань організації та розвитку соціальних підприємств.